Επενδυτικά σχέδια, προγράμματα Leader και νέους γεωργούς αφορά ο κύριος όγκος πληρωμών ύψους 2.534.886,49 €, που πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τις 7 έως τις 8 Ιουλίου 2020.

Οι υπόλοιπες πληρωμές αφορούν δασώσεις, επιχειρησιακά και δωρεάν διανομή φρούτων, γάλακτος και άλλες ανειλημμένες υποχρεώσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ