Αύξηση 2,7% στο κόστος παραγωγής το 2019 δείχνει η ΕΛΣΤΑΤ, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παρά τις διαδοχικά διακηρυγμένες κυβερνητικές εξαγγελίες για μέτρα μείωσής του.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, για το έτος 2019, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης για το έτος 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του έτους 2018, παρουσίασε αύξηση 2,7% έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2018 με το έτος 2017.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία – Κτηνοτροφία κατά 2,7% το έτος 2019, σε σύγκριση με τον Γενικό Δείκτη του έτους 2018, οφείλεται στις ακόλουθες μεταβολές των επιμέρους δεικτών:

-αύξηση του Δείκτη Αμοιβής Κεφαλαίου κατά 1,2% (αύξηση 1,3% στους τόκους δανείων και 1,8% στα ενοίκια μηχανημάτων)

-αύξηση του Δείκτη Ενοικίων Γης (ενοίκια αγροκτημάτων) κατά 2,5%

– αύξηση του Δείκτη Αμοιβής Εργασίας (αγροτικά ημερομίσθια) κατά 3,8

ΕΛΣΤΑΤ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ