Η NEUROPUBLIC και η AGENSO, δύο καινοτόμες ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο του έργου SymbIoT. Σκοπός της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη προσιτών τεχνολογικών λύσεων για ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια θέσης στο χωράφι, που θα διευκολύνουν την εφαρμογή υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας.

Στο πλαίσιο του έργου, οι αγρο-κλιματικοί τηλεμετρικοί σταθμοί gaiatrons που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται από τη NEUROPUBLIC στην Ελλάδα, θα μπορούν να λειτουργούν και ως μόνιμοι σταθμοί βάσης GNSS (δορυφορικό σύστημα πλοήγησης) και να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο με τα κινητά μέρη του συστήματος όπως τρακτέρ, drones και άλλες συσκευές.

Πρακτικά, στην περίπτωση που το τρακτέρ είναι εφοδιασμένο με τον απαραίτητο εξοπλισμό, ο παραγωγός μπορεί να καθορίζει τις διαδρομές του μέσα στο χωράφι με μεγάλη ακρίβεια, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση καυσίμων (άρα και το κόστος) και κατά συνέπεια την εκπομπή καυσαερίων.

Επιπλέον, το σύστημα SymbIoT θα μπορεί να λειτουργεί και ως ένας ψηφιακός χάρτης του χωραφιού όπου ο ίδιος ο παραγωγός θα μπορεί να καταγράφει σημεία ενδιαφέροντος για τον ίδιο και την παραγωγή του. Συγκεκριμένα θα μπορεί να επισημαίνει σημεία δειγματοληψιών, καλλιεργητικών παραβάσεων, θέσεις άρρωστων δέντρων κλπ. ώστε στο μέλλον να μπορεί επανέλθει σε αυτά με υψηλή ακρίβεια.

Τέλος, σε περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα χρήσης μη επανδρωμένων οχημάτων, η προσέγγιση του SymbIoT επιτρέπει στον παραγωγό να πραγματοποιήσει τις καλλιεργητικές του εργασίες πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά, μέσω εφαρμογών αυτόματης πλοήγησης.

Στην κοινοπραξία συμμετέχει και ο Πήγασος Αγροδιατροφή Α.Σ. με έδρα το Κιάτο Κορινθίας, στους αμπελώνες του οποίου θα βρουν εφαρμογή για πρώτη φορά οι υπηρεσίες του SymbIoT. Επιλεγμένοι παραγωγοί του Συνεταιρισμού, ο οποίος ήδη χρησιμοποιεί υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας της NEUROPUBLIC, θα δοκιμάσουν πιλοτικά τις τεχνολογικές λύσεις του SymbIoT στους αμπελώνες τους, πριν αυτές βρουν ευρύτερη εφαρμογή σε μεγαλύτερη κλίμακα και σε διαφορετικές καλλιέργειες.

Το SymbIoT υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-00459)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο του SymbIoT και ακολουθήστε το έργο στα social media: Facebook, Twitter, LinkedIn

Σχετικά με τη γεωργία ακριβείας

Η γεωργία ακριβείας κερδίζει παγκοσμίως – αλλά και στην Ελλάδα – ολοένα και περισσότερο έδαφος, καθώς παρέχει σημαντικά οφέλη στους παραγωγούς σε σχέση με την παραδοσιακή γεωργία. Η προσέγγιση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε τεχνολογίες δορυφορικής πλοήγησης GNSS (Global Navigation Satellite System), όπως το γνωστό σε όλους μας GPS (Global Positioning System) αλλά και το Ευρωπαϊκό Galileo.

Για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ακρίβειας, είναι απαραίτητη η μέγιστη δυνατή ακρίβεια στον προσδιορισμό θέσης στο χωράφι. Αυτή διευκολύνει την υλοποίηση μιας σειράς διεργασιών, όπως η χωρική χαρτογράφηση δηλαδή η ψηφιακή καταγραφή της θέσης σταθερών (όπως τα όρια χωραφιού και οι θέσεις των δέντρων), αλλά και κινητών παραμέτρων (π.χ. σημεία δειγματοληψιών) που αξιοποιείται από υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας για την άρδευση, τη λίπανση, τη φυτοπροστασία κλπ., με απώτερο σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής.