Προκειμένου να γίνουν οι πληρωμές σε ομάδες παραγωγών, οι αιτήσεις θα γίνονται μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Δόθηκε 4η παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9, βάσει της οποίας αιτήματα πληρωμής για συγκρότηση ομάδων ή οργανώσεων παραγωγών μπορούν να υποβληθούν έως τις 31 Ιουλίου.